Home Biznes Kredyt konsumencki czy konsumpcyjny – czy to te same produkty?

Kredyt konsumencki czy konsumpcyjny – czy to te same produkty?

by Agata

Pomimo tego, że powszechnie nazwy kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny stosowane są zamiennie, nie są to jednak te same pojęcia. Dlatego, nie powinniśmy ich używać do określenia tego samego produktu finansowego. Jakie są różnice pomiędzy kredytem konsumenckim a kredytem konsumpcyjnym? Przeczytaj artykuł.

Czym jest kredyt konsumencki?

Przeważnie korzystamy z kredytów konsumencki i kredytów konsumpcyjnych oferowanych przez banki. Dodatkowo w przeważającej większości produkty, udostępniane przez banki są zarówno konsumenckie, jak i konsumpcyjne. Pierwszą różnicą, którą możemy wyodrębnić, jest fakt, że kredyt konsumencki odnosi się do osoby – konsumenta, a kredyt konsumpcyjny odnosi się do celu, na który wydawane są pieniądze, czyli do konsumpcji. Poniżej opiszemy oba produkty.

Kredyt konsumencki, jak sama nazwa wskazuje, jest produktem przeznaczonym dla konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. I tylko konsumenci mogą być ich odbiorcami. Kredyty udzielane są przez banki, pożyczki natomiast przez instytucje pozabankowe. Co ciekawe pod ustawę o kredycie konsumenckim podlegają nie tylko kredyty, ale również pożyczki – w tym np. chwilówki znane również jako szybkie kredyty. Kredyt konsumencki nie może przekroczyć kwoty 255 550 złotych lub jej równowartości w obcej walucie. Do kredytów konsumenckich zalicza się głównie kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne, obrotowe, samochodowe i oczywiście ratalne. Ponadto tak jak wspomnieliśmy, pod ustawę o kredyt konsumencki podlegają również pożyczki i kredyty odnawialne. Kredytem konsumenckim natomiast nie jest np. kredyt, którego stopy procentowe są niższe niż powszechnie stosowane, w tym kredyty z dofinansowaniem czy pożyczka z oprocentowaniem 0 proc. Kredyt hipoteczny, choć podlega pod niektóre zapisy ustawy o kredycie konsumenckim, również nie jest kredytem konsumenckim.

W przepisach polskiego prawa określone jest, czym dokładnie jest kredyt konsumencki, kto i w jaki sposób może go zaciągnąć. Jego definicję możemy znaleźć w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Mówi ona m.in. o limitach pozaodsetkowych kosztów kredytu, do których należą wszystkie koszty związane z umową z wyłączeniem odsetek. Aktualnie pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty udzielonego zobowiązania przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu konsumenckiego jest ściśle określone w Kodeksie cywilnym i nie może przekraczać dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Jednakże, co ważne dla kredytobiorców – nie ma określonego górnego limitu prowizji od udzielanego kredytu lub pożyczki, aczkolwiek suma kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć całkowitej kwoty kredytu. Na przykładzie wyjaśnimy, że jeśli pożyczamy 1000 złotych to koszty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe, niż ta kwota.

Czym jest kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny natomiast nie jest umieszczony w przepisach żadnej ustawy i nie jest określona górna granica kwoty, na jaką można go zawierać. Jest to jednak zobowiązanie, które może być udzielane wyłącznie przez banki. Do kredytów konsumpcyjnych zaliczamy kredyty w rachunku bieżącym, kredyty na karcie kredytowej, kredyty gotówkowe i kredyty ratalne. Kredyty konsumpcyjne są udzielane na dowolny cel i mogą wypłacane w formie gotówkowej (w placówce banku), lub bezgotówkowej w formie przelewu na rachunek bankowy. Warunki udzielenia kredytu konsumpcyjnego ustalane są indywidualnie i zależą głównie od przyjętej polityki danego banku oraz możliwości finansowych konsumenta. Oprocentowanie obliczane jest podobnie jak w przypadku kredytu konsumenckiego.

Główną różnicą pomiędzy kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym jest źródło otrzymania środków. W kredycie konsumenckim, który możemy otrzymać wyłącznie z banku, nie określono górnego limitu, jak również nie określono w przepisach prawa do wcześniejszej spłaty kredytu, maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, czy możliwości odstąpienia od umowy.

Related Posts

Leave a Comment